Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

 

kapriada-2017.jpg

 

screenshot006-e1491164386726.jpg

nova-slozka.jpg

 

rybarsky-krouzek-2016-2017.png

Místní skupina rybářů v Syrovicích p.s. Brno 5 z.s. MRS pořádá 20. 8. 2016 na rybníku v Syrovicích RR 461 213 SVRATKA 2B

logo-syrovice.jpgpro dětské členy p.s.Brno 5, z.s. MRS

akci

Syrovická KAPRIÁDA 2016

Začátek akce: od 7:00 hod

Akce se mohou zúčastnit děti - majitelé RL + MP.

Způsob lovu není omezen, chytání dle pravidel BP.

Těšíme se na vaši účast.

Vedení MSr v Syrovicích a vedení RK

 

Zpráva ze závodů Syrovice 2016.

Dětské rybářské závody Syrovice 2016

Datum konání: 23. 4. 2016 od 7 hod. do 11 hod. na rybníku v Syrovicích, revíru č. 461 213 Svratka 2B.

Dětské rybářské závody pořádala MS rybářů p.s. Brno 5, MRS z.s. Závodů se zúčastnilo celkem 65 dětí ve věku od 8 do 15 let. Ne všem se však podařilo nějakou rybu ulovit.Více zde:/news/detske-rybarske-zavody-syrovice-2016/

Fotografie z Dětských rybářských závodů Syrovice 2016 naleznete ve ZDE ve fotogalerii.

 

screenshot035.jpg

 

 

Fotografie z brigád,dětských táborů a mnoho dalších pořádaných akcí naleznete ve fotogalerii MRS , z.s. pobočného spolku Brno 5

 

 

screen-shot-11-03-15-at-04.11-pm.png

 

 

Exkurze do Modré

21.11. 2015

 

 

brigady-2015-v1.png

 

screenshot002.jpg

ScreenShot021

RybBašta

 

ScreenShot005

ScreenShot004

INFORMAČNÍ VÝVĚSKY

 
11.5.2013

Od poloviny měsíce května byli u rybníka instalovány již druhé informační tabule, kde budou sdělovány informace ohledně aktuálního dění na rybníku. První tabule je umístěna u přístupové cesty v blízkosti restaurace Juwe a druhá bude umístěna z přístupu od ulice vedoucí k Sobototovicím na konci obce Syrovice.

20130513_171811.jpg

 

 

 

CO SE NÁM ROZHODNĚ NELÍBÍ …

 
11.5.2013

… a to je přístup některých našich spoluobčanů bydlících v blízkosti rybníka.Myslíme, že netřeba dalšího komentáře.Pouze jediné – jaký bude přístup obce k této situaci a ke sjednání nápravy?20130309_0832112-300x225.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z výroční členské schůze M.S. rybářů Syrovice M.R.S.  M.O. Brno 5 ze dne 12.1. 2013

Program schůze:

  1. zahájení
  2. volba mandátové a návrhové komise
  3. zpráva o činnosti MS za rok 2012, pokladní zpráva, zarybnění
  4. vystoupení zástupců předsednictva MO Brno 5
  5. diskuse k předneseným zprávám
  6. volba delegátů MS na schůzi delegátů skupin MO Brna 5
  7. usnesení
  8. diskuse
  9. závěr

Program byl doplněn o jeden bod a to doplnění výboru MS.

Na schůzi se dostavilo 41 členů naší skupiny a 4 zástupci MRS MO Brna 5 a to konkrétně: pan Zdeněk Vágner st. (předseda MO), pan Zdeněk Vágner ml. (jednatel), pan Ladislav Ševčík (předseda KRK) a paní Mgr. Milada Pechertová (členka KRK).

Schůzi zahájil předseda MS pan Ing. Rostislav Šveňha přivítáním všech členů a hostů naší schůze.

Do mandátové a návrhové komise byli zvoleni pan Roman Kocmánek, pan Zdeněk Buršík a pan Radek Cetl.

Předseda MS promluvil o činnosti výboru MS za loňský rok - každý měsíc účast na výborových schůzích MO Brna 5 a následující den schůze MS Syrovice, účast na jednáních vedení obce Syrovice    v souvislosti s činností vztahujících se k problémům místního rybníka. Účast na výlovech našich revírů, zarybnění.

Zmínil prezentaci internetových stránek MSR, ocenil přípravu rybářských závodů pro dospělé, zhotovení plakátů, vstupenek, zajištění pohárů, diplomů a cen pro účastníky závodu; také přípravu rybářských závodů pro děti, jejich průběh a vyhodnocení, po závodech likvidace a úklid.

Důležitým bodem byly opravy opakujících se průsaků hráze rybníka ze strany silnice na Sobotovice - od malých oprav až po velkou opravu, která již snad vydrží na delší dobu.

Na jaře byl založen rybářský kroužek dětí, aktuální počet dětí 35, činnost - léto u rybníka, vázání háčků, poznávání ryb, rybolovné techniky, podzim ve škole, procvičování rybářských dovedností, trénink zacházení s prutem, videa atd.; dětský den - zajištění jednoho stanoviště, bazén, plastové rybičky, udice, zajištění vody.

Rozsvícení vánočního stromu. Většina těchto aktivit je plánována i na rok 2013.

Příprava výroční schůze na rok 2013.

Novoročenky a poděkování všem za podporu v uplynulém roce, zajištění místa organizace schůze a její průběh vč. občerstvení.

Z výboru Místní skupiny rybářů byli členskou schůzí uvolněni pan Radek Cetl a pan Jiří Leitgeb a do funkcí zvoleni pan Martin Vlasák a pan Adolf Horák.

Vystoupení pana Mandíka k brigádám a zarybnění, sekání ledu, jarní úklid rybníka, sběr a odvoz odpadu, vylovení uhynulých ryb, sekání trávy, opravy hráze, rybářské závody, rybářský kroužek, celoroční čištění stavidla u mateřské školy, zarybňování a pomoc při výlovech revírů MO Brno 5 - během roku se 4x zarybnilo kaprem K2 a K3 o celkové váze 1350 kg, línem o váze 80 kg, amurem o váze 15 kg.

Proběhla diskuse k předneseným zprávám.

Za MO Brno 5 postupně vystoupili všichni hosté, debata se týkala hlavně rekonstrukce rybníka v Syrovicích, opravy Jehnické soustavy rybníků a dalších našich revírů, postupně odpovídali na dotazy našich členů.

Dalším bodem bylo zvolení delegáta a náhradníka na schůzi delegátů skupin MRS MO Brna 5, za naši skupinu byli zvoleni jako delegát pan A. Horák a náhradník pan M. Vlasák.

Usnesení - do činnosti na tento rok zapracovat účast na schůzích, přípravu rybářských závodů, činnost rybářského kroužku, vznik vývěsné tabule v prostoru blízkém restaurace u rybníka, účast na jarním úklidu obce, příprava výroční schůze, organizování brigádnické činnosti, výlovy a zarybnění revírů. Usnesení bylo odhlasováno jednomyslně.

Na závěr vysloveno poděkování za pomoc naší skupině rybářů panu Nevědělovi, manželům Junkovým, Obecnímu úřadu Syrovice, řediteli základní školy, místnímu hasičskému sboru a dále všem sponzorům, firmám i jednotlivcům.

 

 

V Syrovicích dne 14.1. 2013                                                                                       za výbor MS Syrovice

 

Tradiční Syrovické rybářské závody 2012

11.1.2012

Na 1. Výroční členské schůzi byl jednomyslně odhlasován přítomnými členy úmysl uspořádat i v letošním roce Tradiční Syrovické rybářské závody, a to dětí i dospělých. Termín konání, ceny vstupenek, pravidla závodů a další podrobnosti organizace závodů budou známé po schůzi členů Místní skupiny, která se uskuteční počátkem měsíce února.

 

Leden 2012

11.1.2012

7. 1. 2012 se uskutečnila 1. Výroční členská schůze místní skupiny rybářů. Schůze proběhla dle schváleného programu, který obdrželi všichni členové předem společně s pozvánkami. Potěšila nás nejen účast členů MS, ale i početná účast zástupců výboru MO Brno 5 MRS i účast místostarosty obce. Výborem MS byl přednesena činnost výboru za uplynulý rok 2011, dále byli členové seznámeni s průběhem jednání příprav na rekonstrukci rybníka, se zarybňovacími plány nejen na místním revíru, ale i v rámci celé MO Brno 5, a dále s plány na tento rok. Zajímavým bodem diskuse byla možnost uvést ve skutečnost realizaci menší vodní nádrže (dle nalezené projektové dokumentace z 80.tých let) vedle stávajícího rybníka. Jednomyslně byl odhlasován přítomnými členy úmysl uspořádat i v letošním roce Tradiční rybářské závody, a to dětí i dospělých. Aktivní přístup k diskuzi, jak ze strany členů a výboru MS, zástupců výboru MO i zastupitele obce, byl přínosem pro všechny, kterým problematika kolem dalšího dění místního rybníka není lhostejná. Ze strany obce nám byla přislíbena pomoc, která pro nás velice potěšila, protože pomoc naší zájmové skupině se ze strany zastupitelstva, v uplynulém roce nesetkala s pochopením. Snad se blýská na lepší časy a bude k nám přistupováno jako k ostatním zájmovým organizacím v obci.

 

UPOZORNĚNÍ – Změna označení revíru

Dnem 1. 1. 2012 dochází ke změně označení rybářského revíru, ostatní údaje zůstávají stejné.

číslo a název revíru 461 213  SVRATKA 2B
MO BRNO 5
katastrální území SYROVICE
rozloha 2,1 ha

 

 

Koncem r. 2010 došlo k domluvě místních rybářů na vytvoření samostatné místní skupiny rybářů působících v rámci MO Brno 5 MRS. Proto došlo nejdříve k vytvoření pracovní skupiny, která tento návrh přednesla na výboru MO Brno 5. Protože toto snažení nalezlo na výboru MO podporu a souhlasné vyjádření, došlo na ustanovující schůzi rybářů 7. 1. 2011 k oficiálnímu založení MS rybářů MO Brno 5 v Syrovicích. Na této schůzi byl vytvořen a odsouhlasen členskou základnou Výbor MS. Zároveň došlo k přijetí pravidel ohledně lovných délek ušlechtilých ryb odlišných od všeobecných nejmenších lovných délek a to u štiky na 60 cm, u lína na 30 cm a u kapra na 45 – 70 cm. Ulovený kapr s mírou pod a nad uvedenou hodnotu musí být vrácen zpět do vody.

 

Zarybnění před závody

 
22.4.2011

Dne 21.4.2011 se zarybňovalo před závody kaprem K1-800kg podle plánu zarybnění  MO Brno5

a výběrovým kaprem od 60cm a váze od 4kg-400kg.Ve fotogaleri najdete pár fotek z nakládání ryb v Hodoníně.